Doshisha University
  1. Home
  2.  > Enstitümüz Hakkında

Enstitümüz Hakkında

Kuruluş Amacı

Günümüz dünyası şu anda, etnik çekişmeler, uluslararası çatışmalar, gelir farkındaki uçurum, cinsiyet ayrımı gibi devletler ve bölgelerin sınırlarını aşan evrensel sorunlarla dolu.
Bu küresel sorunlarla yüzleşerek insanların beraber yaşamalarını sağlayacak bilgi ve teorilere ciddi ihtiyaç var.

Bu ihtiyacı karşılamak için, Doshisha Üniversitesinde Nisan 2010 yılında daha önce mevcut olan Amerika Araştırmaları Enstitüsünün eğitim ve araştırma birikimini geliştirerek, Amerika Araştırmaları, Günümüz Asya Araştırmaları, Global Toplum Araştırmaları olmak üzere 3 bölümden oluşan Küresel Çalışmalar Enstitüsü kurulmuştur.

Küresel Çalışmalar Enstitüsünün Özellikleri

Üç Kademelilik

Global Araştırmalar Bölümü ders planı, bölgesel olayları inceleyen bölge araştırmaları ile bir çok bölgeye yayılmış konuları inceleyen bölge ötesi araştırmalar, ayrıca tüm Dünya çapındaki olayları inceleyen Küresel Çalışmalar olarak üç sınıfa ayrılıyor.
Üç Kademelilik

Üç Ana Bilim Dalı (Cluster)

Yukarıda zikredilen üç kademeli müfredatta Küresel Toplum Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Günümüz Asya Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Amerika Araştırmaları Ana Bilim Dalı şeklinde üç ana bilim dalı olarak oluşturulmuştur. Günümüz Asya Araştırmaları ve Amerika Araştırmaları Ana Bilim Dallarında, Amerika, Çin ve Kore yarım adasını ayrı ayrı ele alacak müstakil dersler teşkil edilmekle beraber, Amerika ve Çin’in uluslararası ilişkileri gibi, ülke ya da bölgeleri aşan bölge ötesi araştırmaların ele alındığı dersler de müfredata dahil edilmiştir.

Global Toplum Araştırmaları Ana Bilim Dalı müfredatında ise, dünya çapındaki problemlerin (Global Issues) ele alındığı dersler merkezde olmakla beraber, paralelinde, Amerika, Avrupa , Latin Amerika, Orta Doğu gibi bölgelere yoğunlaşan dersler de programa dahil edilmiştir.

Ana Bilim Dalları kendi alanında müstakil bir ilgi alanına sahip olduğundan her öğrenci ancak bir ana bilim dalına kayıtlı olabiliyor. Fakat, öğrenciler kayıtlı olmasalar da diğer ana bilim dallarının derslerini özgürce alabilirler. Her öğrenciden bir alana bağlı olmakla beraber kendi alanının veya sahasının sınırlarını aşarak kendine has bir “Küresel Çalışma” disiplinini oluşturması ümit ediliyor.

Üç Ana Bilim Dalı (Cluster)

Akademik ve Pratik Dersler

Enstitümüzde bir konuyu akademik ve teorik olarak inceleyen derslerin yanında pratik dersler de sunulmakta. Engin bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlar tarafından verilen bu uygulamalı derslerde öğrencilerimizin yüksek derecede bilgi ve beceriye sahip uzmanlar olarak kariyerlerine devam etmelerinin önünü açmayı da hedeflemekteyiz. Stajyerlik dersleri de bunlardan birisidir. Enstitümüz Üniversite dışındaki kurumlar bünyesinde verilen stajyerlik programlarının yanında, herhangi bir sahadaki bir uzmanın okul kampüsüne gelerek kendi bilgi ve becerisini uygulamalı olarak öğrencilerle paylaştığı kampüs içi stajyerlik programlarına da sahip.

Enstitümüzle İlgili Bilgiler

Enstitü ve Saha Adı ve AlanKüresel Araştırmalar Enstitüsü
Küresel Araştırmalar Alanı
KuruluşNisan 2010
ProgramlarYüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans (Amerika Araştırmaları)
Yüksek Lisans (Günümüz Asya Araştırmaları)
Yüksek Lisans (Küresel Toplum Araştırmaları)
Doktora Programı
Doktora (Amerika Araştırmaları)
Doktora (Günümüz Asya Araştırmaları)
Doktora (Küresel Toplum Araştırmları)
KontenjanYüksek Lisans Programı
Her yıl 45 öğrenci
Doktora Programı
Her yıl 18 öğrenci
KampüsImadegawa Kampüsü
.